naar Homepagina
  1. Aanvullende voorwaarden Zee Cruises

Aanvullende voorwaarden Zee Cruises

Rederij
De aangeboden cruises worden uitgevoerd door de rederij die genoemd staat bij de betreffende reis. De algemene voorwaarden van de rederij zijn ook van toepassing op uw boeking.
Rederij Holland America line > https://www.hollandamerica.com/nl_NL/legal-privacy-dutch/cruise-contract.html​
Rederij MSC Cruises > https://www.msccruises.nl/algemene-boekingsvoorwaarden

Tenders
Bij bepaalde havens kan het voorkomen dat het schip buitengaats voor anker gaat. In dit geval gaat u met kleine bootjes (tenders) aan wal.

Alternatief vaarschema
In verband met weeromstandigheden, stakingen, veiligheidsredenen, etc. kan het voorkomen dat het vaarschema wijzigt of een andere haven wordt aangedaan. Viabus GmbH is hiervoor niet verantwoordelijk.

Excursies/overmacht
Door slecht weer of een ander reden van overmacht kan een rederij genoodzaakt zijn om een excursie te annuleren of te wijzigen. Viabus GmbH is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de excursies.

Bagage
Aangezien u zelf uw bagage kent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Per persoon mag u één koffer/reistas (van max. 80 x 50 x 35 cm en max. 20 kg) meenemen en daarnaast één stuks handbagage (van max. 60 x 35 x 15 cm en max. 5 kg). Vergeet u niet de kofferlabels, die u bij uw reispapieren ontvangt, aan uw bagage te bevestigen.

Minimum aantal deelnemers
Voor enkele cruises geldt een minimum aantal deelnemers. Om het minimum aantal te behalen, kan het voorkomen dat reizen kort voor vertrek goedkoper worden aangeboden dan eerder gepubliceerd in de brochure. Er zal geen restitutie van het prijsverschil plaatsvinden voor reeds gemaakte boekingen. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. 

Prijzen
De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten (€ 27,50 per boeking), Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking t/m 9 personen), consumentenbijdrage SGR (€ 5,- per persoon per boeking) en per persoon op basis van bezetting in een 2-persoonskamer, tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Gedurende het seizoen kunnen de prijzen fluctueren. De fluctuerende prijzen zijn gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Het kan voorkomen dat reizen middels een prijsverlaging goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website dan eerder gepubliceerd in de brochure, bijvoorbeeld om het minimum aantal deelnemers te behalen en zo de reis te kunnen uitvoeren. Er zal geen restitutie van het prijsverschil plaatsvinden voor reeds gemaakte boekingen. Prijzen kunnen ook naar boven worden aangepast wanneer Viabus GmbH bijvoorbeeld extra hutten duurder moet inkopen voor een veelgevraagde reisdatum. Het kan dus voorkomen dat reizigers voor eenzelfde reis verschillende reissommen hebben betaald.

Havengelden en verplichten fooien
Havengelden en verplichte fooien kunnen zowel binnen als buiten de reissom vallen. In de meeste gevallen zijn de havengelden en verplichte fooien bij de reissom inbegrepen. Bij sommige reizen is het niet mogelijk deze in de reissom mee te rekenen. De havengelden en verplichte fooien dient u in dit geval zelf ter plaatse te voldoen. 

Brandstofheffing/toeslagen
Conform de ANVR-Reisvoorwaarden, behoudt Viabus GmbH zich het recht voor de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen.

Mindervaliden
U bent verplicht bij boeking alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, te melden. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat u en uw eventuele reisgenoten door of namens Viabus GmbH van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening gebracht. Indien u gebruik maakt van een rollator of rolstoel, adviseren wij u om voor het boeken goed na te vragen of er belemmeringen zijn aan boord. Met name op riviercruises kan de ruim(te) beperkt zijn. Neemt u een hulpmiddel mee op een cruise? Dan bent u verplicht deze vooraf aan te melden. U dient er rekening mee te houden dat tijdens de excursies bepaalde locaties niet of moeilijk te bereiken zijn met een rolstoel of rollator en dat misschien niet alle ruimtes op het schip toegankelijk zijn.

Preferenties
Indien u bij boeking een voorkeur (preferentie) opgeeft met betrekking tot uw reis of verblijf (zoals bijvoorbeeld hutten naast elkaar) dan zullen wij proberen dit te verwezenlijken. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat uw voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk zijn van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld de rederij.

Diëten
Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Wij kunnen niet garanderen dat uw dieetwensen altijd correct worden uitgevoerd, maar wij zullen daar wel ons uiterste best voor doen. Eventuele extra kosten voor uw dieet dient u ter plaatse te voldoen. Wij kunnen nooit garanderen dat glutenvrije of lactosediëten mogelijk zijn. 

Annulering door de reiziger
1. Standaard annuleringskosten
Indien u de reisovereenkomst annuleert, zal Viabus GmbH u naast de verschuldigde reserveringskosten en eventuele verzekeringspremies de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 

- bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: 100% van de totale reissom.

De hoofdboeker/aanmelder heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Er geldt geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek.

2. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Aan de overblijvende reiziger(s) zal Viabus GmbH een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en op dezelfde reis doen.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie 
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) van toepassing.

Opstapplaatsen
Voor cruises waarbij Viabus GmbH de transfers naar en/of van de vertrek- en terugkomsthaven organiseert, geldt een apart opstapschema. Kijk hier hiervoor op www.bolderman.nl.

Verzorging tijdens de reis
Indien uw reis o.b.v. volpension is, begint de verzorging op de eerste dag met het diner aan boord en eindigt de laatste dag met het ontbijt aan boord. Mocht er tijdens uw reis gebruik gemaakt worden van overnachtingshotels dan zijn deze dagen naar/in het hotel op basis van halfpension.

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om het vaarschema van onze cruises of de algemene voorwaarden aan te passen als daartoe aanleiding is. Voor de meest actuele informatie over uw reis verwijzen wij u naar onze website www.bolderman.nl. Tevens kan een afgegeven vertrekgarantie door omstandigheden worden ingetrokken. De foto’s op onze website en in onze brochure zijn soms een sfeerimpressie van de bestemming. Viabus GmbH kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door derden uitgegeven foto’s, folders en voorlichtingsmateriaal. Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet.

Voor de Zee Cruises gelden bovenstaande aanvullende voorwaarden. Tevens verwijzen wij u voor deze reizen ook naar de algemene voorwaarden, zie:
Algemene voorwaarden.

Copyright 
Copyright Bolderman.nl. Niets van de brochure of website van Bolderman mag worden verveelvoudigd, overgenomen en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viabus GmbH en/of Bolderman Excursiereizen.

De content van de brochures en website van Bolderman Excursiereizen zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Viabus GmbH​ is hiervoor niet aansprakelijk. De content (gegevens) op de website en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden, zonder opgaaf van reden. Viabus GmbH​ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de brochure, website of promoties.

Telefoon 0318 - 58 09 58
Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag
Bolderman Excursiereizen
Bolderman Excursiereizen
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
Email info@bolderman.nl
Telefoon +31 (0)318 58 09 58
KVK Utrecht 30060880
BTW NL 826428782 B01
IBAN NL73 RABO 0315 2893 84
09:44:06 | 0,06 | bolderman | GCP-NMT-WEB-101 TourWeb © NetMatch