naar Homepagina
 1. Privacy en veiligheid

Privacy en veiligheid

Bolderman Excursiereizen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Boekingskantoor:

Bolderman.nl
Vendelier 61
3905 PD  Veenendaal

Uw reisorganisator:

Viabus GmbH
Schützengasse 4
CH- 8001 Zürich
Switzerland
CH-020.4.069.053-1
CHE-223.999.894 MWST

Uw reisbemiddelaar in Nederland:

Bolderman Excursiereizen B.V.
Vestigingsadres: Vendelier 61-B, 3905 PD, Veenendaal

Telefoon: +31 (0)318 58 09 58
E-mail: info@bolderman.nl
Website: www.bolderman.nl

Veiligheid staat voorop
Bolderman.nl respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over het reisaanbod van Bolderman.nl. Door Bolderman.nl verzamelde gegevens zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Evenmin worden uw gegevens verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan Bolderman.nl, met als uitzondering geldend de partijen welke uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van uw geboekte reis. Geven we uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bolderman Excursiereizen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen 
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bolderman Excursiereizen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • door u opgegeven gegevens mbt uw gezondheid die benodigd zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst zoals bijvoorbeeld dieetwensen of mobiliteitsbeperkingen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bolderman Excursiereizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Uitvoeren van de reisovereenkomst zoals bijvoorbeeld afhandelen van uw betaling en toesturen van de reisbescheidenen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en reizen
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op mijnbolderman.nl
 • Bolderman Excursiereizen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Bolderman Excursiereizen volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bolderman Excursiereizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw account "mijnbolderman.nl"
In uw account op mijnbolderman.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, reispapieren, facturen en betalingen en andere opgegeven informatie en interesses. Handig, want dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere reizen met Bolderman.nl zodat u deze makkelijk kunt terugvinden.

Klantenservice
U kunt met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt. Om te zorgen dat wij u nog beter van dienst kunnen zijn, kunnen we telefoongesprekken opnemen. Dit laten we u wel altijd eerst even weten. We nemen gesprekken op voor trainings- en opleidingsdoeleinden of om terug te luisteren wat we met elkaar hebben afgesproken. De gespreksopnames bewaren wij maximaal 1 jaar. Om onze service elke dag beter te kunnen maken analyseren we deze gesprekken. Zo kunnen wij onze medewerkers continue blijven trainen. 

Verzekeringen
Sluit u bij ons een reis- en of annuleringsverzekering af dan zullen wij uw gegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Nieuwsbrieven
U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws.

Reviews
Wij en onze klanten zijn dol op reviews. Wilt u een review schrijven, kies dan zelf of u uw naam wilt tonen voor andere bezoekers en of wij over uw review contact met u op mogen nemen. 

Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Social media
Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een reis leuk te vinden, dan verschijnt deze reis op uw social media-account. Bolderman.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account, maar reizen die u leuk, nuttig of handig vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bolderman Excursiereizen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bolderman Excursiereizen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bolderman Excursiereizen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bolderman Excursiereizen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners
In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de uitvoering van de reisovereenkomst. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bolderman Excursiereizen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bolderman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen via privacy@bolderman.nl. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 
Bolderman Excursiereizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bolderman Excursiereizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bolderman.nl
Telefoon 0318 - 58 09 58
Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag
Bolderman Excursiereizen
Bolderman Excursiereizen
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
Email info@bolderman.nl
Telefoon +31 (0)318 58 09 58
KVK Utrecht 30060880
BTW NL 826428782 B01
IBAN NL73 RABO 0315 2893 84
15:56:25 | 0,03 | bolderman | GCP-NMT-WEB-102 TourWeb © NetMatch