naar Homepagina
  1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen die op onze website en in onze reisgidsen worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website of in onze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier of ga naar www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier (online boeking) moet u aanvinken dat u voor boeking kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVRBoekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie. Klik hier of ga naar www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf voor de ANVR brochure.
ANVR-logo-klein.png

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5,- per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.
SGR-en-SGRZ-(1).jpg

Calamiteitenfonds
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Klik op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling voor de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.
calamiteitenfonds-logo-(1).png

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Bolderman Excursiereizen B.V. biedt reizen aan met Comfort Class en Tourist Class touringcars. N.B. Op al onze reizen waar een lokale touringcar wordt ingezet, kunnen de faciliteiten in de touringcar afwijken van bovengenoemde classifi caties.

ISO-9001 certificaat voor busreizen
ANVR-organisatoren van busreizen werken uitsluitend met touringcarbedrijven die houder zijn van een certificering volgens ISO-9001, aangevuld met de bovenwettelijke eisen in het ANVR- Veiligheidsdocument of die daaraan gelijkstaan. Het ISO-9001 is een internationaal certificaat.

Als u bij Bolderman Excursiereizen B.V. in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende:
• Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge regels van Busvervoer Nederland
• Elk jaar wordt het touringcarbedrijf daarop gecertificeerd
• Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en volgt iedere 5 jaar bijscholing volgens Code 95, waarbij een rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR verplicht is
• De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd
• De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid
• Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR-busclassificatie Comfort Class of Tourist Class
• Mocht er onverhoopt iets misgaan: uw keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd

Roken in de bus
ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.

De navolgende bepalingen zijn door Bolderman Excursiereizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Rouleren in de bus
Wij kennen geen vaste plaatsen in onze touringcars. Eenmaal per dag schuift iedere passagier een plaats op, zodat iedereen een keer voorin en achterin heeft gezeten. Uw chauffeur/reisleider zal u vertellen hoe dit systeem precies in zijn werk gaat.

Bagage
Aangezien u zelf uw bagage kent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Let er dus zelf op dat de chauffeur uw bagage in de bagageruimte plaatst en neemt u daarna plaats in de bus. Per persoon mag u één koffer/reistas (van max. 80 x 50 x 35 cm en max. 20 kg) meenemen en daarnaast één stuks handbagage (van max. 60 x 35 x 15 cm en max. 5 kg), die volledig onder uw stoel of bovenin het bagagerek moet passen. Uw chauffeur kan, omwille van veiligheidsredenen, besluiten om te grote of niet passende handbagage in het laadruim te plaatsen. Vergeet u niet de kofferlabels, die u bij uw reispapieren ontvangt, aan uw bagage te bevestigen. Bagage die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd. Indien u tijdens de overnachtingen uw bagage in de bus laat staan, is dit uitdrukkelijk voor uw eigen verantwoording. Wij adviseren u de bagage ‘s nachts uit de bus te halen. Voor onze reizen waarbij u op de boot overnacht, geldt dat niet. Uw bagage blijft dan in de bus. Denkt u er dan aan een aparte tas voor de nacht mee te nemen.

Medicijnen en Opiumwet
Natuurlijk zorgt u ervoor dat u voldoende medicijnen voor de gehele vakantie bij u heeft. Toch raden wij u aan een kopie van uw recept voor deze medicijnen mee te nemen, zodat u bij verlies of diefstal van uw medicijnen over het juiste recept beschikt om nieuwe aan te schaffen. Neemt u uw medicijnen altijd mee in uw handbagage! Reizigers die geneesmiddelen meenemen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moeten voor deze geneesmiddelen naar bepaalde bestemmingen een Engelstalige medische verklaring meenemen. Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring kan strafbaar zijn. Op www.hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de eventuele verklaring kan worden aangevraagd.

Grens-/reisdocumenten
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste documenten (paspoorten, visaverplichtingen en formaliteiten op gezondheidsgebied (waaronder over vaccinaties)) en u moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en voor bepaalde reizen moet uw paspoort nog 3 of 6 maanden na thuiskomst geldig zijn; let hier goed op! Hou ook rekening met landen waar u doorheen reist of eventueel op excursie gaat. Heeft u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming. Zorgt u ervoor dat u uw grensdocumenten in uw handbagage heeft?

Toestemming reizen formulier
Reist u met, of als minderjarig kind (tot 18 jaar) naar het buitenland, dan zijn er extra regels en vaak uitgebreide controles aan de grenzen. Wij adviseren u om u hier goed over in te lezen en de juiste grensdocumenten mee te nemen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Op de website http://www.kinderontvoering.org kunt u informatie vinden en het ‘toestemming reizen formulier’ dat op u van toepassing is, downloaden.

Minimum aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 25 personen per reis (onder voorbehoud van annuleringen en wijzigingen i.v.m. covid-19). Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. Voor de 3- en 4-daagse reizen wordt u uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gesteld, bij de reizen van 5 dagen of langer wordt u 3 weken (in deze bijzondere tijd wordt u uiterlijk 2 weken) voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt u een alternatief aangeboden. Dezelfde reis op een andere vertrekdatum, dan wel een andere bestemming op dezelfde vertrekdatum. Kunt of wilt u geen gebruik maken van het door Bolderman Excursiereizen aangeboden alternatief, dan worden de door u betaalde reisgelden volledig teruggestort.

Prijzen
De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten (€ 27,50 per boeking), Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking t/m 9 personen), consumentenbijdrage SGR (€ 5,- per persoon per boeking) en per persoon op basis van bezetting in een 2-persoonskamer, tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Gedurende het seizoen kunnen de prijzen fluctueren. De fluctuerende prijzen zijn gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Het kan voorkomen dat reizen middels een prijsverlaging goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website dan eerder gepubliceerd in de brochure, bijvoorbeeld om het minimum aantal deelnemers te behalen en zo de reis te kunnen uitvoeren. Er zal geen restitutie van het prijsverschil plaatsvinden voor reeds gemaakte boekingen. Prijzen kunnen ook naar boven worden aangepast wanneer Bolderman bijvoorbeeld extra hotelkamers duurder moet inkopen voor een veelgevraagde reisdatum. Het kan dus voorkomen dat reizigers voor eenzelfde reis verschillende reissommen hebben betaald.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting kan zowel binnen als buiten de reissom vallen. In de meeste gevallen is toeristenbelasting bij de reissom inbegrepen. Bij sommige reizen is het niet mogelijk deze in de reissom mee te rekenen. De toeristenbelasting dient u in dit geval zelf ter plaatse te voldoen. 

Kortingscodes
Kortingscodes zijn niet geldig op reeds geboekte reizen en i.c.m. andere kortingen.

Cadeaubon/Reischeque van Bolderman
Als u een uitgegegeven Bolderman cadeaubon of/en reischeque heeft wordt dit als betaalmiddel geaccepteerd door Bolderman. Wijzigingen in de vermelde voorwaarden maken de cadeaubon/reischeque ongeldig. De uitgegeven cadeaubon/reischeque is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor contact geld. Alle bonnen dienen binnen 2 jaar na uitgifte verzilverd te worden.

Boeking en reisovereenkomst
De persoon die namens of ten behoeve van een ander de reisovereenkomst afsluit, dient op het moment van boeken minimaal 18 jaar te zijn en is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Bolderman Excursiereizen verloopt uitsluitend via de hoofdboeker. Dit houdt ook in dat alléén de hoofdboeker eventuele wijzigingen en toevoegingen aan een boeking mag en kan doorgeven.

Garantiepakket
Met de garanties van Bolderman bent u er van verzekerd dat u zorgeloos uw vakantie kunt boeken. Bekijk hier de actuele voorwaarden. 

(Aan)betaling
Aanbetaling is bij Bolderman niet verplicht (m.u.v. de cruises). De volledige reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek door Bolderman Excursiereizen ontvangen te zijn.

Last-minute boeking en aanvraagboeking
Een last-minute boeking voor busreizen, die binnen 3 weken voor vertrek geboekt wordt, is altijd een aanvraagboeking (voor vlieg-busreizen en cruises gelden andere voorwaarden). Een aanvraagboeking is een opdracht door de reiziger aan de reisonderneming om een reis te reserveren die niet (of niet in zijn geheel) voorradig is en waarvan nog niet duidelijk is of deze beschikbaar komt. De reiziger is aan de opdracht gebonden, tenzij de reis (m.u.v. de opstapplaats) niet beschikbaar komt dan wel beschikbaar komt, maar tegen een hogere prijs. De reiziger kan, als de reis beschikbaar komt tegen een hogere prijs, de reisorganisator niet houden aan de prijs van de aanvraag. Binnen de looptijd van de aanvraag is opzegging van een aanvraagboeking alleen mogelijk tegen betaling van annuleringskosten. Bij een aanvraagboeking is de opstapplaats ook altijd op aanvraag.

Vervoerskosten
Conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden, behoudt Bolderman Excursiereizen zich het recht voor de reissom te verhogen (of een toeslag door de voeren na een reservering) in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. 

Verzekeringen
Neem het zekere voor het onzekere en regel van tevoren een goede reis- en ongevallenverzekering. Al vanaf enkele euro’s per dag bent u prima verzekerd. Schade die door een reisverzekering kan worden gedekt, kunt u nooit op Bolderman Excursiereizen verhalen. Een reden te meer dus om een goede verzekering af te sluiten! Ook contant geld kan meeverzekerd worden. Verder kunt u bij ons een annuleringsverzekering afsluiten. Indien u om dringende redenen de reis moet annuleren, kunnen de kosten oplopen tot 100% van de reissom. Deze kosten kunnen door de annuleringsverzekering geheel worden gedekt. Ook is de annuleringsverzekering van toepassing als u uw reis om dringende redenen vroegtijdig moet afbreken (zie de polisvoorwaarden). Onze medewerkers kunnen al uw vragen over de reis- en annuleringsverzekering beantwoorden. De verzekeringsverkoop vindt plaats op basis van provisie die Bolderman Excursiereizen van de verzekeraar ontvangt.

Kan ik een annuleringsverzekering afsluiten als de reis al geboekt is?
Ja, dat kan. Als u de annuleringsverzekering later dan 7 dagen na het boeken van uw reis afsluit, geldt er een beperking. U krijgt dan geen annuleringskosten vergoed als u de reis moet annuleren voor een verzekerde reden die al bekend was in de 3 maanden voordat u de verzekering afsloot.

Mocht u nog geen reis- en annuleringsverzekering hebben afgesloten dan biedt Bolderman Excursiereizen u de mogelijkheid om een kortlopende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij  a.s.r. verzekeringen.

De voorwaarden van de a.s.r. annuleringsverzekering kunt u terugvinden als u klikt op de volgende link:
https://verzekeringskaarten.nl/europeesche/kortlopende-annuleringsverzekering
De voorwaarden van de a.s.r. reisverzekering kunt u terugvinden als u klikt op de volgende link:
https://verzekeringskaarten.nl/europeesche/kortlopende-reisverzekering

Mindervaliden en hulpmiddelen
U bent verplicht bij boeking alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, te melden. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat u en uw eventuele reisgenoten door of namens Bolderman van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening gebracht.
Wanneer u een hulpmiddel zoals een scootmobiel, rolstoel of rollator wilt meenemen, bent u verplicht deze bij boeking door te geven i.v.m. de beperkte laadruimte in de touringcar. Hulpmiddelen dienen inklapbaar te zijn en er geldt een maximum afmeting van 90 x 80 x 40 cm (ingevouwen). Voor rolstoelen en rollators geldt een maximum gewicht van 20 kg, voor scootmobielen is dit 30 kg inclusief accu. Het in- en uitladen van de scootmobiel doet u samen met uw chauffeur, omdat het vanwege de Arbowetgeving niet toegestaan is dat uw chauffeur dit alleen doet. Een scootmobiel komt ter vervanging van 1 koffer/reistas.
U dient er rekening mee te houden dat tijdens de excursies bepaalde locaties niet of moeilijk te bereiken zijn met een hulpmiddel, dat niet alle hotels 'rolstoelvriendelijk' zijn en dat rondreizen en stedentrips vaak niet, of minder geschikt zijn.

Huisdieren
Dieren, uitgezonderd blindengeleidehonden, zijn niet toegestaan op onze reizen. Een blindengeleidehond dient bij boeking doorgegeven te worden en is altijd op aanvraag. Indien de reis geschikt is, dient u zelf voor de benodigde grensformaliteiten te zorgen.

Preferenties
Indien u bij boeking een voorkeur (preferentie) opgeeft met betrekking tot uw reis of verblijf (zoals bijvoorbeeld kamers naast elkaar of kamers zo laag mogelijk) dan zullen wij proberen dit te verwezenlijken. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat uw voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk zijn van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld een hotelier.

Diëten
Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Wij kunnen niet garanderen dat uw dieetwensen altijd correct worden uitgevoerd, maar wij zullen daar wel ons uiterste best voor doen. Eventuele extra kosten voor uw dieet dient u ter plaatse te voldoen. Bespreekt u uw wensen ook met uw chauffeur/reisleider; hij zal u met raad en daad terzijde staan. Wij kunnen nooit garanderen dat glutenvrije of lactosediëten mogelijk zijn. 

Opties
Indien u een optie neemt op een busreis, dan is deze voor 5 werkdagen geldig. Zonder tegenbericht wordt de optie na 5 werkdagen omgezet naar een definitieve boeking. Een optie is niet mogelijk als de busreis binnen 4 weken vertrekt.

Annulering door de reiziger
1. Standaard annuleringskosten
Indien u de reisovereenkomst annuleert, of een deel hiervan, zal Bolderman u naast de verschuldigde reserveringskosten. SGR-bijdragen en eventuele verzekeringspremies de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de totale reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de totale reissom.

De hoofdboeker/aanmelder heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Er geldt geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

2. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Aan de overblijvende reiziger(s) zal Bolderman een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en op dezelfde reis doen.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie 
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) van toepassing.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Het kan voorkomen dat wij op basis van de annuleringsbepalingen van onze leveranciers (bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij, accommodatie, treinmaatschappij, bezienswaardigheid, gids, etc.) af moeten wijken van bovenstaande bepalingen.

Reispapieren
Ongeveer 1 week voordat u vertrekt, ontvangt u de kofferlabels, uw busvoucher en overige informatie over uw reis. Hierin staat de definitieve vertrektijd vermeld, evenals de adressen van de hotels waar u verblijft. Laat u deze ook achter bij de thuisblijvers, zodat zij u in geval van nood kunnen bereiken. U ontvangt de reispapieren per e-mail van ons. Mocht u de reispapieren per post willen ontvangen, dan zijn de kosten hiervoor € 5,00 per verzending.

‘s Lands wijs, ‘s lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent kennis maken met andere mensen en gewoonten, een andere cultuur en een andere keuken. Dit houdt in dat het altijd anders is dan thuis. Dit is natuurlijk één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar het is ook een aspect om met uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden.

Opstaptijd en vertraging
De vertrektijd in de reispapieren is definitief. U dient 15 minuten voor de genoemde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien u te laat op de opstapplaats aanwezig bent, om welke reden dan ook, kan het zijn dat u de bus mist. U dient dan direct contact op te nemen met het noodnummer. Onze medewerkers nemen met u de mogelijkheden door om op een later tijdstip op een andere opstapplaats of op het centrale overstappunt op te stappen. Vervoer en eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. Restitutie van de reissom wordt niet verleend indien u zelf, om welke reden dan ook, de bus heeft gemist.

Betaald parkeren overstappunt Het Witte Huis Zeeland (Noord-Brabant)
Het is mogelijk om uw auto tijdens uw vakantie op de parkeerplaats bij Restaurant Het Witte Huis te parkeren. Om het parkeren in goede banen te leiden, vragen wij u bij uw boeking een reservering te maken voor een parkeerplaats. In de reispapieren ontvangt u een parkeervoucher, welke u achter de voorruit van uw auto dient te plaatsen. Kosten parkeren € 3,00 per auto per dag, ter plaatse te voldoen (contant en het liefst met gepast geld). Parkeren is op eigen risico, de parkeerplaatsen zijn niet beveiligd. (Let op: vanaf 1 april 2023 worden de kosten voor parkeren € 4,00 per auto per dag)

Overnachtingshotels
Voor al onze reizen waar wij gebruik maken van overnachtingshotels, hebben wij kamers met bad of douche en toilet gereserveerd. Bij het indelen van de kamers zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de door u opgegeven voorkeuren (zie ook Preferenties). Door omstandigheden kan het voorkomen dat wij op de heen- en of terugreis van een ander overnachtingshotel gebruik moeten maken dan op uw reisbescheiden staat aangegeven. Het verblijf in een overnachtingshotel is altijd op basis van halfpension, tenzij anders vermeld.

Liften in hotels
Wij streven er naar om (overnachtings)hotels te contracteren die voorzien zijn van een lift. Helaas is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Indien er een hotelbeschrijving bij uw reis staat, dan zal een lift bij de faciliteiten genoemd staan indien deze aanwezig is.

1-, 3- en 4-persoonskamers
De vraag naar eenpersoonskamers is groter dan het aanbod. Helaas worden voor eenpersoonskamers soms kleinere kamers van mindere kwaliteit aangeboden, met minder faciliteiten en minder gunstig gelegen. Bolderman Excursiereizen heeft geen invloed op de indeling hiervan. Voor het gebruik van een eenpersoonskamer berekent de hotelier meestal een toeslag, aangezien hij over het algemeen dezelfde vaste kosten (bijvoorbeeld schoonmaak- en elektriciteitkosten) heeft als bij een tweepersoonskamer.  Wij maken met de hotelier afspraken over deze toeslag en berekenen deze aan u als gast door.
Boekt u een drie- of vierpersoonskamer, dan is het verblijf meestal in een tweepersoonskamer, waar een bed is bijgeplaatst. Dit bed is vaak van mindere kwaliteit en de loop- en leefruimte in de kamer wordt hierdoor beperkter.

Entreegelden, optionele excursies en Pluspakket
Entreegelden zijn altijd exclusief, tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende reis, en dienen tijdens de reis aan uw chauffeur te worden betaald. Onder entreegelden wordt verstaan; entreegelden voor musea, een kasteel, een nationaal park, etc. In het reisplan staan per reis tevens eventuele optionele excursies vermeld, die u tijdens de reis aan uw chauffeur betaalt. Onder een optionele excursie wordt verstaan; een boottocht, kabelbaan, treinrit, etc. Het Pluspakket kunt u bij boeking reserveren (en betalen) en bestaat uit bijvoorbeeld een (dag)excursie, lokale gids, lunch, etc. Entreegelden zijn bij het Pluspakket exclusief, tenzij anders vermeld. Verder is het mogelijk dat uw chauffeur/reisleider tegen betaling een extra excursieonderdeel, lokale gids, lunch o.i.d. aanbiedt. Voor alle excursies geldt dat u zelf bepaalt of u er aan wilt deelnemen; u bent niets verplicht.

Wijzigingen in het reisplan
In voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan. Het kan bijvoorbeeld slecht weer zijn, de weg kan geblokkeerd zijn, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt worden een excursie ter plaatse op een andere dag uit te voeren of te annuleren. Wij zullen in dat geval ons uiterste best doen u een alternatief programma aan te bieden.

Voor- en naseizoen
In het voor- en naseizoen kan het voorkomen dat niet alle excursies (volledig) uitgevoerd kunnen worden. Soms zijn deze gesloten, niet in gebruik of niet bereikbaar. Uw chauffeur zal proberen een passend alternatief aan te bieden. Ook dient u er rekening mee te houden dat in de hotels en de plaatsen waar u verblijft bepaalde faciliteiten niet beschikbaar zijn en dat winkels, bars, restaurants, e.d. gesloten zijn.

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om het reisplan van onze reizen of de algemene voorwaarden aan te passen als daartoe aanleiding is. Voor de meest actuele informatie over uw reis verwijzen wij u naar onze website www.bolderman.nl. Tevens kan een afgegeven vertrekgarantie door omstandigheden worden ingetrokken. 

Fotomateriaal
De foto’s op onze website en in onze brochure zijn soms een sfeerimpressie van de bestemming. Bolderman Excursiereizen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door derden uitgegeven foto’s, folders en voorlichtingsmateriaal. Kennelijke fouten en vergissingen op onze website of in onze brochure binden ons niet. Eventuele fouten in onze brochure, advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van Bolderman hersteld worden, zodat u altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.

Wijzigingen en annuleringen i.v.m. corona
Door de soms snel wijzigende corona-maatregelen in de verschillende landen kan het gebeuren dat het reisplan of een hotel van uw reis op het laatste moment nog wijzigt. Indien mogelijk informeren wij u hier voor vertrek over. Ook kan het voorkomen dat wij uw reis vanwege corona(-maatregelen) op het laatste moment moeten annuleren.

Aansprakelijkheid en overmacht 
1. Bolderman Excursiereizen B.V. is verplicht tot het uitvoeren van de reis volgens de reisovereenkomst
2. Bolderman Excursiereizen B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor:
a) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van de reiziger;
b) schade, vertragingen of onregelmatigheden door toedoen van een derde, die niet bij de samenstelling van de reis is betrokken;
c) schade, vertragingen of onregelmatigheden, veroorzaakt door overmacht, zoals hierna omschreven.
3. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene en bijzondere omstandigheden, die buiten het vermogen van Bolderman Excursiereizen B.V. liggen en ondanks alle goede zorgen niet kunnen worden vermeden. Tevens vallen onder overmacht extreme weersomstandigheden, natuurrampen, pandemieën, oorlogen, stakingen, branden, mechanische problemen, vliegtuig- en bootvertragingen en overheidsmaatregelen.
4. Bolderman Excursiereizen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die wordt gedekt door de reis-, bagage- en ongevallenverzekering, welke geacht wordt door de reiziger te zijn afgesloten.
5. De vergoeding voor schade door schuld van Bolderman Excursiereizen B.V. zal nimmer hoger zijn dan de reissom.

Onvolkomenheden, opmerkingen of klacht?
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Heeft u tijdens uw reis een opmerking of klacht, maak deze dan direct kenbaar bij de accommodatie, uw chauffeur of reisleider. Zij proberen dit dan meteen voor u op te lossen. Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, neemt u dan direct contact op met ons hoofdkantoor,  telefoonnummer +31 (0)318-580958. Wij zullen proberen te bemiddelen, zodat u onbezorgd van uw vakantie kunt genieten.
Is uw reis toch niet naar wens verlopen en zijn eventuele problemen ter plaatse niet opgelost? Dan kunt u tot twee maanden na thuiskomst hiervan schriftelijk melding bij ons maken. Wij beantwoorden uw reacties na afloop van de reis en proberen samen met u een oplossing te vinden. U kunt uw reactie sturen via het meldingsformulier.

Covid inreisbeperkingen & richtlijnen 
Naast geldige reisdocumenten, hebben landen inmiddels ook verplichte inreisvoorwaarden opgesteld in relatie tot Covid-19. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de reizigers om er zorg voor te dragen dat op het moment van vertrek als tijdens de gehele reis, volledig voldaan kan worden aan de gestelde inreis-voorwaarden en Covid-19 richtlijnen van de te bezoeken bestemming(en). Bolderman Excursiereizen is hiervoor niet aansprakelijk. Wij raden u tevens aan om kort voor vertrek het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed door te nemen. U vindt de meest actuele informatie per land  op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Wordt u tijdens de reis ziek, dan valt dit onder de persoonlijke risicosfeer. Blijkt tijdens de reis dat u positief test op Covid, dan dient u zicht te houden aan de coronaregels ter plaatse. Als er een testplicht of isolatieplicht geldt dan dient u zich daar aan te houden. U wordt bij een positieve test gescheiden van de groep (indien mogelijk), ook al gelden in het land van bestemmingsland geen covid-maatregelen meer. U kunt dan niet langer deelnemen aan de (groeps)reis. Hoe vervelend ook voor u, wij hebben als touroperator ook de zorgplicht naar de overige deelnemers in de groep. Als touroperator kunnen wij de reis (blijven) uitvoeren voor de groep. Alleen u kunt niet deelnemen aan de reis door een omstandigheid die voor eigen rekening en risico komt.

Indien u positief op Covid-19 test, wordt u gescheiden van de groep. We volgen dan de covid-regels van het bestemmingsland. Uiteraard begeleiden wij u, voor zover mogelijk, met het verlengen van uw verblijf en de terugkeer naar Nederland. Het kan zijn, dat u na een aantal dagen quarantaine, en indien, klachtenvrij de terugreis met de groep kunt aanvaarden. Heeft u een rondreis of overschrijdt de quarantaine de reisduur, dan bespreken wij met u de mogelijkheden wanneer en hoe u de terugreis kunt aanvaarden. De kosten zijn voor eigen rekening en risico.

Omdat ziek worden tijdens de reis valt onder de persoonlijke risicosfeer, worden uw kosten niet vergoed door de touroperator. Het is verstandig om bij uw reisverzekering na te vragen, welke en hoeveel kosten vergoed worden indien uw reis wordt aangepast, dan wel verlengd doordat u in quarantaine moet.

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleefd, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindermisbruik, ook in het buitenland
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland! Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.

Voorwaarden Bolderman fotowedstrijd:
1.    De foto dient gemaakt te zijn tijdens een Bolderman reis.
2.    Bij elke ingestuurde foto dient een kort reisverslag van de reis toegevoegd te zijn.
3.    Er mogen meerdere foto’s per reiziger ingestuurd worden. Meerdere foto’s kunnen genomineerd worden, er wordt echter maar één prijs per reiziger toegekend.
4.    De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Bolderman is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto. De inzender geeft Bolderman d.m.v. inzenden toestemming om de foto voor commerciële doeleinde te gebruiken.
5.    Foto’s kunnen ingestuurd worden t/m 31 december. In januari zullen de genomineerde foto’s bekend gemaakt worden, in februari zullen d.m.v. onze nieuwsbrief de winnaars bekend gemaakt worden. 

Winnaars
1.    Zowel een vakjury als een publieksjury beoordeelt de inzendingen. De genomineerde foto’s zullen gepubliceerd worden op de website van Bolderman Excursiereizen voor stemmen.
2.    De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres.
3.    De prijzen zijn van toepassing op het Bolderman Excursiereizen aanbod, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld en niet te gebruiken op reeds geboekte reizen.

Stemmen
1.    Op de website kunt u een foto kiezen die u de mooiste, duidelijkste of indrukwekkendste vindt.
2.    De stemprocedure verloopt als volgt: u kunt op een foto stemmen door op de knop te klikken onder de foto waar u op wilt stemmen. U dient vervolgens onderaan de pagina uw e-mailadres in te vullen. 
3.    Per e-mailadres kan aan elke foto die op de website zichtbaar is maximaal één stem worden gegeven.
4.    Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zal de foto uitgesloten worden van de fotowedstrijd.   

De content van de brochures en website van Bolderman Excursiereizen zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Bolderman Excursiereizen is hiervoor niet aansprakelijk. De content (gegevens) op de website en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden, zonder opgaaf van reden. Bolderman Excursiereizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de brochure, website of promoties.

Enkele van onze reizen worden uitgevoerd in samenwerking met onze partner Effeweg.nl.

Copyright 
Copyright Bolderman.nl. Niets van de brochure of website van Bolderman mag worden verveelvoudigd, overgenomen en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolderman.

Algemene voorwaarden vliegreizen:

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen die op onze website en in onze reisgidsen worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVRReisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website of in onze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 
Klik hier of ga naar www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier (online boeking) moet u aanvinken dat u voor boeking kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVRBoekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie. Klik hier of ga naar www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf voor de ANVR brochure.
20160216_152840-(1).jpg

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5,- per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.
SGR-en-SGRZ-(1).jpg

Calamiteitenfonds
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Klik op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling voor de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.
calamiteitenfonds-logo-(1).png

Reisduur
De totale reisduur wordt altijd in hele dagen vermeld. De dag van vertrek en terugkomst worden beide meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden van de vluchten.

Minimum aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is 25 per reis (onder voorbehoud van annuleringen en wijzigingen i.v.m. covid-19). Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U wordt hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt u een alternatief aangeboden. Dezelfde reis op een andere vertrekdatum, dan wel een andere bestemming op dezelfde vertrekdatum. Kunt of wilt u geen gebruik maken van het door Bolderman.nl aangeboden alternatief, dan worden de door u betaalde reisgelden volledig teruggestort.

Prijzen
De gepubliceerde reissom in de brochure is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. De reissommen zoals vermeld op de website van Bolderman Excursiereizen zijn gebaseerd op de meest actuele prijzen. Bolderman Excursiereizen behoudt zich het recht voor de reissommen op de website aan te passen. Als gevolg van het fluid-pricing concept (prijswijzigingen ontstaan door bezettingen van vliegtuigen, accommodaties of tijdstip van boeken t.o.v. de vertrekdatum), kan het voorkomen dat reizigers voor dezelfde reis een verschillende reissom hebben betaald. Bolderman Excursiereizen is nooit verplicht het verschil in reissommen te restitueren. In het geval dat er een fout is opgetreden in de vermelding van de reissom/prijs in onze brochure of op onze website, de reisovereenkomst of in andere uitingen, bestaat er geen verplichting voor Bolderman Excursiereizen om u de reis/dienst te leveren voor de incorrecte reissom/prijs. Bolderman Excursiereizen zal de incorrecte prijs, van zowel geadverteerde als bevestigde reissommen/prijzen, corrigeren zodra we deze ontdekt hebben.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting kan zowel binnen als buiten de reissom vallen. In de meeste gevallen is toeristenbelasting bij de reissom inbegrepen. Bij sommige reizen is het niet mogelijk deze in de reissom mee te rekenen. De toeristenbelasting dient u in dit geval zelf ter plaatse te voldoen. 

Kortingscodes
Kortingscodes zijn niet geldig op reeds geboekte reizen en i.c.m. andere kortingen.

Brandstofheffing/toeslagen
Conform de ANVR-Reisvoorwaarden, behoudt Bolderman Excursiereizen zich het recht voor de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen.

Verzekeringen
Neem het zekere voor het onzekere en regel van tevoren een goede reis- en ongevallenverzekering. Al vanaf enkele euro’s per dag bent u prima verzekerd. Schade die door een reisverzekering kan worden gedekt, kunt u nooit op Bolderman Excursiereizen verhalen. Informeert u bij ons kantoor naar de voorwaarden en premies.

Mindervaliden
U bent verplicht bij boeking alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, te melden. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat u en uw eventuele reisgenoten door of namens Bolderman van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening gebracht. Wanneer u een rolstoel of rollator wilt meenemen, bent u verplicht deze bij boeking door te geven, zodat wij dit door kunnen geven aan de luchtvaartmaatschappij. Hulpmiddelen dienen inklapbaar te zijn en soms gelden er maximum afmetingen en/of gewicht. 
U dient er rekening mee te houden dat tijdens de excursies bepaalde locaties niet of moeilijk te bereiken zijn met een rolstoel of rollator, niet alle hotels 'rolstoelvriendelijk' zijn en dat vlieg-busreizen vaak niet, of minder, geschikt zijn.

Huisdieren
Dieren, uitgezonderd blindengeleidehonden, zijn niet toegestaan op onze reizen. Een blindengeleidehond dient bij boeking doorgegeven te worden en is altijd op aanvraag. Indien de reis geschikt is, dient u zelf voor de benodigde grensformaliteiten te zorgen.

Preferenties
Indien u bij boeking een voorkeur (preferentie) opgeeft met betrekking tot uw reis of verblijf (zoals bijvoorbeeld kamers naast elkaar of kamers zo laag mogelijk) dan zullen wij proberen dit te verwezenlijken. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat uw voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk zijn van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld een hotelier.

Diëten
Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Wij kunnen niet garanderen dat uw dieetwensen altijd correct worden uitgevoerd, maar wij zullen daar wel ons uiterste best voor doen. Eventuele extra kosten voor uw dieet dient u ter plaatse te voldoen. Bespreekt u uw wensen ook met uw reisleider; hij zal u met raad en daad terzijde staan. Wij kunnen nooit garanderen dat glutenvrije of lactosediëten mogelijk zijn. 

Last-minute boeking en aanvraagboeking
Een last-minute boeking voor vlieg-busreizen, die binnen 3 weken voor vertrek geboekt wordt, is altijd een aanvraagboeking (voor sommige vlieg-busreizengelden andere termijnen, vraag hiernaar bij boeking). Een aanvraagboeking is een opdracht door de reiziger aan de reisonderneming om een reis te reserveren die niet (in zijn geheel) voorradig is en waarvan nog niet duidelijk is of deze beschikbaar komt. De reiziger is aan de opdracht gebonden, tenzij de reis niet beschikbaar komt dan wel beschikbaar komt maar tegen een hogere prijs. De reiziger kan, als de reis beschikbaar komt tegen een hogere prijs, de reisorganisator niet houden aan de prijs van de aanvraag. Binnen de looptijd van de aanvraag is opzegging van een aanvraagboeking alleen mogelijk tegen betaling van annuleringskosten. 

(Aan)betaling
Aanbetaling is bij Bolderman niet verplicht. De volledige reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek door Bolderman Excursiereizen ontvangen te zijn.

Annulering door de reiziger
1. Standaard annuleringskosten
Indien u de reisovereenkomst annuleert, zal Bolderman u naast de verschuldigde reserveringskosten en eventuele verzekeringspremies de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 

- bij annulering tot de 56ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de totale reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: 100% van de totale reissom.

De hoofdboeker/aanmelder heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Er geldt geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

2. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Aan de overblijvende reiziger(s) zal Bolderman een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en op dezelfde reis doen.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie 
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

4. Buiten kantooruren
Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) van toepassing.

Hoofdboeker
De persoon die namens of ten behoeve van een ander de reisovereenkomst afsluit, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Bolderman Excursiereizen verloopt uitsluitend via de hoofdboeker. Dit houdt ook in dat alléén de hoofdboeker eventuele wijzigingen en toevoegingen aan een boeking mag en kan doorgeven.

Vliegmaatschappijen
Bolderman.nl vliegt met verschillende vliegmaatschappijen zoals Transavia, Norwegian en Emirates, die eigen voorwaarden hebben. Wanneer u bij Bolderman.nl een vlieg-bus reis boekt, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. Bij boeking stemt u automatisch in met deze algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Boekingsbevestiging, reispapieren en tickets
Bij het boeken van een vlieg-busreis is het noodzakelijk om direct bij de boeking per passagier de volgende gegevens op te geven: 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum en geslacht. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat de correcte gegevens worden doorgegeven. Nadat u uw vlieg-busreis geboekt heeft, ontvangt u - afhankelijk van of u telefonisch of via internet heeft geboekt en het tijdsbestek per post of e-mail - een boekingsbevestiging en aansluitend de factuur met het (nog) verschuldigde bedrag. Wij verzoeken u alle op de reisovereenkomst/factuur vermelde gegevens goed te controleren. Let vooral goed op de spelling van (voor)namen en geboortedata! Bolderman Excursiereizen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening. Neem daarom bij onjuistheden direct telefonisch contact op met Bolderman Excursiereizen. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste boekingsbevestiging. Eventuele wijzigingen in een later stadium (kunnen) leiden tot extra kosten voor u.
Zodra de volledige betaling door Bolderman Excursiereizen is ontvangen, ontvangt u uiterlijk 1 week voor vertrek per post of e-mail de benodigde reisdocumenten, inclusief voucher(s) en tickets indien van toepassing. U dient op de hoogte te zijn van de inhoud van uw reispapieren en de inhoud daarvan goed te controleren op juistheid en volledigheid. Mocht u een onjuistheid aantreffen in uw reispapieren, dan dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met Bolderman Excursiereizen.

Grens-/reisdocumenten en visa
U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart en voor bepaalde reizen moet uw paspoort nog 3 of 6 maanden na thuiskomst geldig zijn; let hier goed op! Hou ook rekening met landen waar u doorheen reist of eventueel op excursie gaat. Heeft u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming. Zorgt u ervoor dat u uw grensdocumenten in uw handbagage heeft? Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de websites van de Visumdienst (www.visumdienst.com) en CIBT (www.cibt.nl). Let op dat er andere eisen kunnen gelden voor personen die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. 

Toestemming reizen formulier
Reist u met, of als minderjarig kind (tot 18 jaar) naar het buitenland, dan zijn er extra regels en vaak uitgebreide controles aan de grenzen. Wij adviseren u om u hier goed over in te lezen en de juiste grensdocumenten mee te nemen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Op de website http://www.kinderontvoering.org kunt u informatie vinden en het ‘toestemming reizen formulier’ dat op u van toepassing is, downloaden.

Reisadviezen
Actuele reisadviezen over bestemmingen als gevolg van calamiteiten worden vermeld op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken, www.minbuza.nl.

Gezondheid en vaccinaties
Voor reizen naar het buitenland adviseert Bolderman Excursiereizen u de betrokken instanties, GGD en/of uw huisarts, te raadplegen over eventueel noodzakelijke vaccinaties.

Vluchttijden
Vluchttijden zijn altijd onder voorbehoud. In de reispapieren staan de definitieve vluchttijden (in lokale tijd) en vluchtnummers vermeld. Vertrektijden en/of vlucht(route) kunnen tot op de dag van vertrek wijzigingen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Van wijzigen na het versturen van de tickets wordt u door ons telefonisch of per e-mail geïnformeerd. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nadat u op reis bent gegaan, worden telefonisch of via de reisleiding/lokale agent op de bestemming gecommuniceerd.

Online inchecken
Het verschilt per luchtvaartmaatschappij of online inchecken mogelijk is. In uw reispapieren staat dit duidelijk vermeld. Het is altijd mogelijk om op de luchthaven in te checken.

Melden op de luchthaven
U dient zich minimaal 3 uur voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de betreffende luchthaven te melden. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de luchthaven. Indien u uw vlucht mist, dient u direct contact op te nemen met Bolderman Excursiereizen. Er zal dan samen met u gekeken worden naar een mogelijke oplossing. Eventuele bijkomende kosten zijn altijd voor eigen rekening.

Vertragingen
Door (extreme) weersomstandigheden, stakingen en overmacht (zoals o.a. (natuur)rampen of het sluiten van het luchtruim door de overheid), kunnen vertragingen en/of annuleringen van vluchten ontstaan. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis en eventueel tot extra kosten leiden. De luchtvaartmaatschappij zal in zo'n geval handelen volgens de geldende regels. Bolderman Excursiereizen is nooit aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten en gevolgen.

Bagage
Voor de bagagevrijdom verwijzen wij u naar de reisinformatie in onze brochure, op onze website of de website van de luchtvaartmaatschappij. In uw reispapieren staan de definitieve voorwaarden nogmaals vermeld. Bij diverse luchtvaartmaatschappijen geldt dat u dient bij te betalen als u meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst mee te nemen. Raadpleeg daarom altijd goed de informatie m.b.t. de toegestane hand- en ruimbagage en de bijbehorende voorwaarden (gewicht en afmetingen). Het bijboeken van (extra) bagage dient over het algemeen te geschieden via de websites van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Indien dit via Bolderman Excursiereizen mogelijk is, dan wordt daarvan melding gemaakt tijdens de boeking.
Let op: i.v.m. verscherpte veiligheidsreglementen in het luchtvaartverkeer raden wij u aan om op de website van de luchtvaartmaatschappij waar u mee vliegt goed te controleren wat u mee mag nemen op uw vlucht, welke hoeveelheden, etc.

Medicijnen en Opiumwet
Natuurlijk zorgt u ervoor dat u voldoende medicijnen voor de gehele vakantie bij u heeft. Toch raden wij u aan een kopie van uw recept voor deze medicijnen mee te nemen, zodat u bij verlies of diefstal van uw medicijnen over het juiste recept beschikt om nieuwe aan te schaffen. Neemt u uw medicijnen altijd mee in uw handbagage!
Reizigers die geneesmiddelen meenemen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moeten voor deze geneesmiddelen naar bepaalde bestemmingen een Engelstalige medische verklaring meenemen. Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring kan strafbaar zijn. Op www.hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de eventuele verklaring kan worden aangevraagd.

‘s Lands wijs, ‘s lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent kennis maken met andere mensen en gewoonten, een andere cultuur en een andere keuken. Dit houdt in dat het altijd anders is dan thuis. Dit is natuurlijk één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar het is ook een aspect om met uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden.

Fooien
Op diverse vakantiebestemmingen is het een normaal gebruik, een verwachting en soms zelfs verplicht om fooi te geven. In sommige landen is dit namelijk in het beloningssysteem van werknemers meegenomen. Tijdens de meeste rondreizen zal er door de reisleider/lokale agent een fooienpot worden voorgesteld, waarvan de hoogte gebaseerd is op normale richtlijnen (niet te hoog/te laag) en de duur van de reis. Deze is bestemd voor bijvoorbeeld de chauffeur, bagagejongen, kamermeisjes, reisleider en lokale gids(en). Het is uiteindelijk natuurlijk volledig aan u of u hieraan deel wilt nemen.

Entreegelden, optionele excursies en Pluspakket
Entreegelden zijn altijd exclusief, tenzij anders vermeld op de pagina van de betreffende reis, en dienen tijdens de reis aan uw reisleider te worden betaald. Onder entreegelden wordt verstaan; entreegelden voor musea, een kasteel, een nationaal park, etc. In het reisplan staan per reis tevens eventuele optionele excursies vermeld, die u tijdens de reis aan uw reisleider betaalt. Onder een optionele excursie wordt verstaan; een boottocht, kabelbaan, treinrit, etc. Het Pluspakket kunt u bij boeking reserveren (en betalen) en bestaat uit bijvoorbeeld een (dag)excursie, lokale gids, lunch, etc. Entreegelden zijn bij het Pluspakket exclusief, tenzij anders vermeld. Verder is het mogelijk dat uw reisleider tegen betaling een extra excursieonderdeel, lokale gids, lunch o.i.d. aanbiedt. Voor alle excursies geldt dat u zelf bepaalt of u er aan wilt deelnemen; u bent niets verplicht.

Lokale touringcar
Op bijna al onze vlieg-busreizen maken wij gebruik van een lokale touringcar met een lokale chauffeur. De faciliteiten van lokale touringcars kunnen per reis en land verschillen.

Liften in hotels
Wij streven er naar om hotels te contracteren die voorzien zijn van een lift. Helaas is dit in de praktijk niet altijd haalbaar.

1-, 3- en 4-persoonskamers
De vraag naar eenpersoonskamers is groter dan het aanbod. Helaas worden voor eenpersoonskamers soms kleinere kamers van mindere kwaliteit aangeboden, met minder faciliteiten en minder gunstig gelegen. Bolderman Excursiereizen heeft geen invloed op de indeling hiervan. Voor het gebruik van een eenpersoonskamer berekent de hotelier meestal een toeslag, aangezien hij over het algemeen dezelfde vaste kosten (bijvoorbeeld schoonmaak- en elektriciteitkosten) heeft als bij een tweepersoonskamer. Wij maken met de hotelier afspraken over deze toeslag en berekenen deze aan u als gast door. Boekt u een drie- of vierpersoonskamer, dan is het verblijf meestal in een tweepersoonskamer, waar een bed is bijgeplaatst. Dit bed is vaak van mindere kwaliteit en de loop- en leefruimte in de kamer wordt hierdoor beperkter.

Faciliteiten en beperkte openstelling 
In het voor- en naseizoen, de winterperiode en op zon- en feestdagen, kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten zoals (buiten)zwembaden, animatie, strand- en sportvoorzieningen, winkels, restaurants, cafés, musea en dergelijke, niet of slechts beperkt geopend zijn. Accommodaties kunnen voor bepaalde faciliteiten zoals airconditioning, wifi/internet en dergelijke, kosten in rekening brengen. Deze kosten dient u ter plaatse direct met de accommodatie af te rekenen. Bolderman Excursiereizen kan op beide hierboven beschreven zaken geen invloed uitoefenen en kan daarom ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of gemaakte kosten.

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden
Om de accommodaties in goede staat te houden, kan het voorkomen dat er tijdens uw verblijf noodzakelijke onderhouds- of verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd worden. De accommodatieverschaffer zal alles in het werk stellen om de overlast zo veel mogelijk voor u te beperken. Daarnaast kan het voorkomen dat er in de omgeving van uw accommodatie ge- of verbouwd wordt. Wij vragen en hopen op uw begrip voor dergelijke situaties.

Onvolkomenheden, opmerkingen of klacht?
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Heeft u tijdens uw reis een opmerking of klacht, maak deze dan direct kenbaar bij de accommodatie, uw chauffeur of reisleider. Zij proberen dit dan meteen voor u op te lossen. Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, neemt u dan direct contact op met ons hoofdkantoor,  telefoonnummer +31 (0)318-580958. Wij zullen proberen te bemiddelen, zodat u onbezorgd van uw vakantie kunt genieten.
Is uw reis toch niet naar wens verlopen en zijn eventuele problemen ter plaatse niet opgelost? Dan kunt u tot twee maanden na thuiskomst hiervan schriftelijk melding bij ons maken. Wij beantwoorden uw reacties na afloop van de reis en proberen samen met u een oplossing te vinden. 

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om het reisplan van onze reizen of de algemene voorwaarden aan te passen als daartoe aanleiding is. Voor de meest actuele informatie over uw reis verwijzen wij u naar onze website www.bolderman.nl. Tevens kan een afgegeven vertrekgarantie door omstandigheden worden ingetrokken. De foto’s op onze website en in onze brochure zijn soms een sfeerimpressie van de bestemming. Bolderman Excursiereizen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door derden uitgegeven foto’s, folders en voorlichtingsmateriaal. Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet. 

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.

De content van de brochures en website van Bolderman Excursiereizen zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Bolderman Excursiereizen is hiervoor niet aansprakelijk. De content (gegevens) op de website en andere uitingen hieraan gelieerd kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. Bolderman Excursiereizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de brochure, website of promoties.

Algemene voorwaarden cruises:

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen die op onze website en in onze reisgidsen worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVRReisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website of in onze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 
Klik hier of ga naar www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier (online boeking) moet u aanvinken dat u voor boeking kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVRBoekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie. Klik hier of ga naar www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf voor de ANVR brochure.
20160216_152840-(1).jpg

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5,- per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.
SGR-en-SGRZ-(1).jpg

Calamiteitenfonds
Viabus GmbH (CHE-223.999.894) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Klik op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling voor de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.
calamiteitenfonds-logo-(1).png

Rederij
De aangeboden cruises worden uitgevoerd door de rederij die genoemd staat bij de betreffende reis. De algemene voorwaarden van de rederij zijn ook van toepassing op uw boeking.
https://www.hollandamerica.com/nl_NL/legal-privacy-dutch/cruise-contract.html​
https://www.msccruises.nl/nl-nl/Algemene-Boekingsvoorwaarden.aspx

Tenders
Bij bepaalde havens kan het voorkomen dat het schip buitengaats voor anker gaat. In dit geval gaat u met kleine bootjes (tenders) aan wal.

Alternatief vaarschema
In verband met weeromstandigheden, stakingen, veiligheidsredenen, etc. kan het voorkomen dat het vaarschema wijzigt of een andere haven wordt aangedaan. Bolderman Excursiereizen is hiervoor niet verantwoordelijk.

Excursies/overmacht
Door slecht weer of een ander reden van overmacht kan een rederij genoodzaakt zijn om een excursie te annuleren of te wijzigen. Bolderman Excursiereizen is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de excursies.

Grens-/reisdocumenten
Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de vereiste grensdocumenten voor zijn of haar bestemming. Checkt u goed de regels omtrent paspoort of identiteitskaart en de vereiste geldigheid na thuiskomst. Eventuele visumplicht voor een excursie in een te bezoeken land wordt door de rederij aan boord voor u geregeld. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Zorgt u ervoor dat u uw reisdocumenten in uw handbagage heeft?

Reispapieren
Ongeveer 1 week voordat u vertrekt, ontvangt u uw reispapieren. Hierin staat de definitieve vertrektijd vermeld, evenals de contactinformatie van het schip waar u verblijft. Laat u deze achter voor de thuisblijvers, zodat zij u in geval van nood kunnen bereiken.

Bagage
Aangezien u zelf uw bagage kent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Per persoon mag u één koffer/reistas (van max. 80 x 50 x 35 cm en max. 20 kg) meenemen en daarnaast één stuks handbagage (van max. 60 x 35 x 15 cm en max. 5 kg). Vergeet u niet de kofferlabels, die u bij uw reispapieren ontvangt, aan uw bagage te bevestigen.

Medicijnen en Opiumwet
Natuurlijk zorgt u ervoor dat u voldoende medicijnen voor de gehele vakantie bij u heeft. Toch raden wij u aan een kopie van uw recept voor deze medicijnen mee te nemen, zodat u bij verlies of diefstal van uw medicijnen over het juiste recept beschikt om nieuwe aan te schaffen. Neemt u uw medicijnen altijd mee in uw handbagage!
Reizigers die geneesmiddelen meenemen die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moeten voor deze geneesmiddelen naar bepaalde bestemmingen een Engelstalige medische verklaring meenemen. Het reizen met deze geneesmiddelen zonder verklaring kan strafbaar zijn. Op www.hetcak.nl is te lezen welke geneesmiddelen onder de Opiumwet vallen en hoe de eventuele verklaring kan worden aangevraagd.

Minimum aantal deelnemers
Voor enkele cruises geldt een minimum aantal deelnemers. Om het minimum aantal te behalen, kan het voorkomen dat reizen kort voor vertrek goedkoper worden aangeboden dan eerder gepubliceerd in de brochure. Er zal geen restitutie van het prijsverschil plaatsvinden voor reeds gemaakte boekingen.

Prijzen
De genoemde prijzen zijn exclusief reserveringskosten (€ 27,50 per boeking), Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking t/m 9 personen), consumentenbijdrage SGR (€ 5,- per persoon per boeking) en per persoon op basis van bezetting in een 2-persoonskamer, tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Gedurende het seizoen kunnen de prijzen fluctueren. De fluctuerende prijzen zijn gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Het kan voorkomen dat reizen middels een prijsverlaging goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website dan eerder gepubliceerd in de brochure, bijvoorbeeld om het minimum aantal deelnemers te behalen en zo de reis te kunnen uitvoeren. Er zal geen restitutie van het prijsverschil plaatsvinden voor reeds gemaakte boekingen.

Brandstofheffing/toeslagen
Conform de ANVR-Reisvoorwaarden, behoudt Bolderman Excursiereizen zich het recht voor de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen.

Verzekeringen
Neem het zekere voor het onzekere en regel van tevoren een goede reis- en ongevallenverzekering. Al vanaf enkele euro’s per dag bent u prima verzekerd. Schade die door een reisverzekering kan worden gedekt, kunt u nooit op Bolderman Excursiereizen verhalen. Informeert u bij ons kantoor naar de voorwaarden en premies.

Mindervaliden
U bent verplicht bij boeking alle bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, te melden. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat u en uw eventuele reisgenoten door of namens Bolderman van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening gebracht. Indien u gebruik maakt van een rollator of rolstoel, adviseren wij u om voor het boeken goed na te vragen of er belemmeringen zijn aan boord. Met name op riviercruises kan de ruim(te) beperkt zijn. Neemt u een hulpmiddel mee op een cruise? Dan bent u verplicht deze vooraf aan te melden. U dient er rekening mee te houden dat tijdens de excursies bepaalde locaties niet of moeilijk te bereiken zijn met een rolstoel of rollator en dat misschien niet alle ruimtes op het schip toegankelijk zijn.

Preferenties
Indien u bij boeking een voorkeur (preferentie) opgeeft met betrekking tot uw reis of verblijf (zoals bijvoorbeeld hutten naast elkaar) dan zullen wij proberen dit te verwezenlijken. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat uw voorkeur gehonoreerd wordt, omdat wij afhankelijk zijn van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld de rederij.

Diëten
Indien u een dieet heeft, dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Wij kunnen niet garanderen dat uw dieetwensen altijd correct worden uitgevoerd, maar wij zullen daar wel ons uiterste best voor doen. Eventuele extra kosten voor uw dieet dient u ter plaatse te voldoen. Wij kunnen nooit garanderen dat glutenvrije of lactosediëten mogelijk zijn. 

Annulering door de reiziger
Indien u de reisovereenkomst annuleert, zal Bolderman u naast de verschuldigde reserveringskosten, eventuele verzekeringspremies, Calamiteitenfonds en de annuleringskosten die gelden bij de betreffende rederij in rekening brengen. Deze annuleringskosten kunnen per rederij verschillen.

Opstapplaatsen
Voor cruises waarbij Bolderman Excursiereizen de transfers naar en/of van de vertrek- en terugkomsthaven organiseert, geldt een apart opstapschema. Kijk hier hiervoor op www.bolderman.nl.

Verzorging tijdens de reis
Indien uw reis o.b.v. volpension is, begint de verzorging op de eerste dag met het diner en eindigt de laatste dag met het ontbijt.

‘s Lands wijs, ‘s lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent kennis maken met andere mensen en gewoonten, een andere cultuur en een andere keuken. Dit houdt in dat het altijd anders is dan thuis. Dit is natuurlijk één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar het is ook een aspect om met uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden.

Onvolkomenheden, opmerkingen of klacht?
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Heeft u tijdens uw reis een opmerking of klacht, maak deze dan direct kenbaar bij de accommodatie. Zij proberen dit dan meteen voor u op te lossen. Als uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost, neemt u dan direct contact op met ons hoofdkantoor,  telefoonnummer +31 (0)318-580958. Wij zullen proberen te bemiddelen, zodat u onbezorgd van uw vakantie kunt genieten. Is uw reis toch niet naar wens verlopen en zijn eventuele problemen ter plaatse niet opgelost? Dan kunt u tot twee maanden na thuiskomst hiervan schriftelijk melding bij ons maken. Wij beantwoorden uw reacties na afloop van de reis en proberen samen met u een oplossing te vinden. U kunt uw reactie sturen via het meldingsformulier o.v.v. uw boekingsnummer, de naam van uw reis en de vertrekdatum. 

Voorbehoud
Wij behouden ons het recht voor om het reisplan van onze reizen of de algemene voorwaarden aan te passen als daartoe aanleiding is. Voor de meest actuele informatie over uw reis verwijzen wij u naar onze website www.bolderman.nl. Tevens kan een afgegeven vertrekgarantie door omstandigheden worden ingetrokken. De foto’s op onze website en in onze brochure zijn soms een sfeerimpressie van de bestemming. Bolderman Excursiereizen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor door derden uitgegeven foto’s, folders en voorlichtingsmateriaal. Kennelijke fouten en vergissingen in deze brochure binden ons niet.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl.

De content van de brochures en website van Bolderman Excursiereizen zijn met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. Bolderman Excursiereizen is hiervoor niet aansprakelijk. De content (gegevens) op de website en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden, zonder opgaaf van reden. Bolderman Excursiereizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de brochure, website of promoties.

Telefoon 0318 - 58 09 58
Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag
Bolderman Excursiereizen
Bolderman Excursiereizen
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
Email info@bolderman.nl
Telefoon +31 (0)318 58 09 58
KVK Utrecht 30060880
BTW NL 005225887 B01
IBAN NL73 RABO 0315 2893 84
02:46:22 | 0,05 | bolderman | GCP-NMT-WEB-101 TourWeb © NetMatch