FAQ's Covid-19 - Wat betekent alles in de praktijk?


Wat zijn de maatregelen van het vervoer?

Omdat zowel bij het reizen per vliegtuig, per bus en per trein het niet altijd mogelijk is de 1,5 meter afstand te handhaven zijn door er door de vervoerders aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gestoeld op de gezondheidsrichtlijnen die, vandaag de dag, al bijna normaal zijn zoals o.a. het gebruik van mondkapjes, hygiëne-maatregelen, afstand houden waar het kan en verder goede afspraken met elkaar maken. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken voor u als vakantieganger op een rij.

Reizen per touringcar

 • Een vaccinatiebewijs of bewijs van een negatieve Coronatest (met voorwaarden) kan een vereiste zijn van uw eventuele bestemming
 • Een vooraf ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring (per land anders, online of schriftelijk) kan verplicht zijn.
 • Stap niet in de bus wanneer u COVID-19 klachten cq. ziektesymptomen heeft.
 • Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, en het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen.
 • Voor touringcars zijn nieuwe verscherpte procedures opgesteld m.b.t. de ventilatie van de bus, reiniging van airconditioning, vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de bus.
 • Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houdt een passagier zich niet aan de richtlijnen, dan kan de chauffeur deze de toegang ontzeggen.
Reizen per vliegtuig
 • Er geldt een mondkapjesplicht op de luchthaven en in het vliegtuig
 • Ga niet naar de luchthaven wanneer u COVID-19 klachten cq. ziektesymptomen heeft.
 • Een vaccinatiebewijs of bewijs van een negatieve Coronatest (met voorwaarden m.b.t. tot het type en de datum van afname) kan een vereiste zijn van uw eventuele bestemming
 • Een sneltest op de luchthaven kan verplicht zijn op zowel de heen- als terugreis
 • Een vooraf ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring is veelal verplicht (per land gelden andere verklaringen, die veelal online ingevuld dienen te worden).
 • Op luchthaven(s) kunnen er (eventueel steeksproefsgewijs) gezondheidschecks plaatsvinden
 • Luchtkwaliteit: de lucht aan boord wordt continu ververst. De moderne HEPA-luchtfilters aan boord van vliegtuigen maken de lucht vrij van ziekteverwekkers. De combinatie van goede ventilatie, luchtfilters en de droge lucht beperkt het risico op verspreiding van het virus. Passagiers kunnen er zeker van zijn dat gefilterde lucht in vliegtuigen veiliger en schoner is dan de lucht die we op de grond inademen.
 • Er wordt extra aandacht besteed aan de hygiëne in de vliegtuigen. Na iedere vlucht worden de vliegtuigen extra grondig schoon gemaakt en er worden extra hygiënemaatregelen genomen aan boord.
 • Per luchtvaartmaatschappij en/of luchthaven kunnen richtlijnen en protocollen verschillen. Eventuele bijzonderheden zullen we in uw reisbescheiden vermelden.

Reizen per trein
 • Er geldt een mondkapjesplicht op de stations en in de trein.
 • Houd voldoende afstand bij het in- en uitstappen
 • Ga niet naar het station en stap niet in de trein wanneer u COVID-19 klachten cq. ziektesymptomen heeft.
 • Een vooraf ingevulde en ondertekende (online) gezondheidsverklaring kan voor sommige landen verplicht zijn.
 • Een vaccinatiebewijs of bewijs van een negatieve Coronatest (met voorwaarden m.b.t. tot het type en de datum van afname) kan een vereiste zijn van uw eventuele bestemming.
 • In de restauratie aan boord van (bv. ICE en IC Berlijn treinen) is uitsluitend "take away" catering aanwezig.
 • Alle internationale treinen worden bij ieder begin/eindpunt en ’s nachts volledig gereinigd. Daarnaast worden de reizigersruimten, balkons en toiletten extra gedesinfecteerd.
 • Per (internationale) vervoerder kunnen richtlijnen en protocollen verschillen. Eventuele bijzonderheden zullen we in uw reisbescheiden vermelden.

Telefoon 0318 - 58 09 58
Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag
Bolderman Excursiereizen
Bolderman Excursiereizen
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
Email info@bolderman.nl
Telefoon +31 (0)318 58 09 58
KVK Utrecht 30060880
BTW NL 826428782 B01
IBAN NL73 RABO 0315 2893 84
00:15:08 | 0,12 | bolderman | GCP-NMT-WEB-101 TourWeb © NetMatch